193,459 bytes
266,323 bytes
377,396 bytes
162,782 bytes
235,919 bytes
352,644 bytes
162,221 bytes
228,627 bytes
329,855 bytes
111,547 bytes
162,678 bytes
243,062 bytes
173,969 bytes
240,540 bytes
343,249 bytes
159,005 bytes
234,682 bytes
356,482 bytes
110,192 bytes
153,367 bytes
221,211 bytes
100,111 bytes
145,850 bytes
219,958 bytes
192,495 bytes
271,684 bytes
396,474 bytes
80,369 bytes
115,065 bytes
172,892 bytes
202,573 bytes
287,432 bytes
425,010 bytes
203,466 bytes
290,699 bytes
434,743 bytes
145,436 bytes
203,348 bytes
292,693 bytes
123,803 bytes
174,419 bytes
253,898 bytes
200,497 bytes
276,319 bytes
346,082 bytes
66,447 bytes
91,647 bytes
127,201 bytes
54,566 bytes
78,420 bytes
129,836 bytes
52,287 bytes
74,189 bytes
102,090 bytes
62,918 bytes
77,225 bytes
106,496 bytes
76,446 bytes
103,980 bytes
132,520 bytes
วิธีการตั้งให้ภาพเป็น Wallpaper: ให้คลิ๊กซ้ายเรียกที่ขนาดของภาพที่ต้องการเช่น 800 x 600 pixels และเมื่อรูป Wallpaper ปรากฎขึ้นสมบูรณ์บนหน้าจอ ให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก 'Set As Wallpaper' สำหรับท่านที่ไม่ต้องการ Logo 'www.assump.net' ที่ติดอยู่บนมุมภาพไปปรากฏบน Desktop ก็ให้เลือกขนาดภาพที่ใหญ่กว่าขนาด Desktop ของท่าน แล้ว Set Wallpaper โดยเลือก Display เป็น 'Center'