ความจริงเกี่ยวกับรูปปั้นของเรา(ชาว AC ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง แล้วช่วยกระจายข่าวที่ถูกต้องด้วย)
จากการที่เกิดความไม่เข้าใจในหมู่ศิษย์เก่าโดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เล่น Internet เกี่ยวกับเรื่องของรูปปั้น
ที่ตึกสุวรรณสมโภชผมจึงได้ไปตามล่าหาความจริงมาเพื่อ AC ของเรา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ส.ค. 2543 เวลา
11.00 น. ณ หอประชุมตึกสุวรรณสมโภช ผมได้พบกับ คุณมานพ (หัวหน้างานซ่อมบำรุง รูปปั้นและ
อนุสาวรีย์ กรมศิลปากร) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการต่างๆ ที่จะต้องกระทำกับรูปปั้นของเราทุก
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. copy ทำพิมพ์รูปปั้นไว้เผื่อผิดพลาด
2. ถอดรูปปั้นออกจากผนังตึก
3. นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ๆ โรงเรียนกำหนดชั่วคราวจนกว่าตึกใหม่จะเสร็จ
4. ทำพิมพ์รูปปั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง เผื่อว่ารูปปั้นแตกในขณะติดตั้ง
5. ทำการติดตั้งที่ห้องประชุมตึกใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ในครั้งแรกเมื่อขึ้นไปถึง ผมรู้สึกตกใจมาก กับภาพที่พบเห็น กล่าวคือ คนงานกำลังทำงานเกี่ยวกับ
การแกะเลาะรูปปั้นซึ่งมีเศษปูนเหมือนกับว่ารูปปั้นแตกกระจายเป็นชิ้นๆอยู่ทั่วบริเวณนั้น ซึ่งทำให้ผม
นึกว่ารูปปั้นอันเป็นที่รักของผม(และของชาวอัสสัมฯทุกคน) แตกหักเสียหายไปแล้ว ผมจึงรีบเข้าไป
ถามชายคนหนึ่ง(คุณมานพ) ที่กำลังลอกสีออกจากรูปปั้นพระเยซูว่า สิ่งที่ผมเห็นนั้นคืออะไร? และเกิดอะไรขึ้น?
ผมได้ซักถามพูดคุยกับ คุณมานพอยู่นานพอสมควร ซึ่งได้ความว่า "ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยท่านผู้อำนวยการ ได้ว่าจ้างให้บริษัท โดมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อตึกเก่าและสร้างตึกใหม่ ซึ่งได้
ให้นโยบายเน้นว่า ให้อนุรักษ์รูปปั้นบนหอประชุมให้ดีที่สุด ทางบริษัทโดมฯ โดยคุณ อรรถพล
(อาจารย์ที่กรมศิลป์) จึงได้ว่าจ้างคุณมานพ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญงานแบบนี้เป็นพิเศษ ให้มารับผิดชอบ
กระบวนการต่างๆ ที่จะต้องทำกับรูปปั้นของเรา" ตามหลักวิชาที่ถูกต้อง และเหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้ว

ซึ่งปัจจุบัน(5 ส.ค. 43)อยู่ในช่วงของการ copy รูปปั้นโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทำพิมพ์ยางโดยการทายางเหลวที่รูปปั้นเพื่อทำพิมพ์ลักษณะคล้ายกับแบบพิมพ์ที่ใช้หล่อปูน
ปลาสเตอร์
2. ทำพิมพ์ปูนเพื่อบังคับส่วนโค้งเว้าของพิมพ์ยางให้เป็นไป ตามต้นแบบโดยการพอกปูนไปบนยางให้
มีความหนาพอสมควร
3. พอกปูนทับพิมพ์ปูนอีกทีหนึ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ชิ้นงาน โดยจะพอกจนกระทั่งไม่มีส่วน
นูนส่วนเว้าของรูปปั้นเหลือเลย(เพื่อให้แน่ใจได้ว่า จะไม่มีอะไรแตกหักได้เลย และติดแกนเหล็ก
เพื่อใช้เป็นที่ยึดในขณะที่ยกรูปปั้นออก
4. พอยกรูปปั้นแล้วก็จะกระเทาะปูนชั้นนอกที่ทำขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยออก เพื่อนำเอาพิมพ์ด้าน
ในออกมาเก็บรักษาไว้
ณ ขั้นตอนที่ 4. นี้แหละ ที่ทำให้เกิดเศษปูนแตกกระจายอยู่กับพื้นซึ่งเป็นเศษปูนของชั้นนอก
นี่เอง ไม่ใช่ของรูปปั้น แต่มันเป็นเศษของปูนที่ทางคณะทำงานใช้รักษาความปลอดภัยของรูปปั้นใน
ขณะดำเนินการ แล้วถูกกระเทาะออกเพื่อเอาพิมพ์ด้านใน มาเก็บรักษาไว้นั่นเอง

ส่วนที่เห็นว่ารูปปั้นถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนนั้น ที่จริงแล้วไม่ใช่การแบ่งขึ้นใหม่ แต่เป็นการแบ่ง
ตามรอยแบ่งเดิม ซึ่งเกิดขึ้นจากการแบ่งงานกันปั้นโดยศิลปิน 3 คน ซึ่งจะรับผิดชอบคนละส่วน คนหนึ่ง
รับผิดชอบปั้นด้านซ้าย อีกคนหนึ่งด้านกลาง อีกคนหนึ่งด้านขวา แล้วจึงนำงานขึ้นไปต่อกันบนตึก ซึ่ง
กระบวนการถอดถอนนั้นก็จะถอดถอนย้อนรอยเดิม คือการนำเอาลงมาทีละส่วนเหมือนกับเมื่อคราวจัด
สร้าง
ส่วนรูปพระเยซูที่เห็นว่าถูกแยกชิ้นส่วนนั้น ที่จริงแล้ว ท่าน อ.ศิลป์ พีระสี (ผู้ปั้น) ได้จัดทำ แยก
เป็นส่วนๆ แล้วจึงนำมาต่อส่วนต่างๆขึ้นเป็นรูปปั้นอย่างที่เราเห็น โดยมีขั้นตอนการจัดสร้างดังนี้
1. ปั้นดินเหนียวเหมือนรูปจริง
2. แบ่งชิ้นงาน แยกเป็นส่วนๆ (ตามความจำเป็น)
3. ดีดปูนให้คลุมทั้วรูปปั้นให้ได้ความหนาพอที่จะเป็นแบบหล่อรูปปั้นได้
4. เมื่อปูนแข็งแล้ว ควักดินออก
5. เมื่อควักดินออกหมดแล้ว จึงหล่อปูนเข้าไปแทนที่
6. เมื่อปูนแข็งดีแล้ว จึงกระเทาะแบบหล่อออกเหมือนปอกเปลือกไข่
7. แล้วจึงเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันเป็นรูปปั้น ขึ้นติดตั้งบนหอประชุม ตามที่เห็น
8. เอาปูนมาปิดรอยต่อต่างๆ เพื่อความเรียบร้อยของชิ้นงาน
ซึ่งในการถอดรูปปั้นออกจากที่ติดตั้งเดิมนั้น ก็ต้องมีการแยกชิ้นส่วนตามรอยเดิม(บางชิ้นเท่า
นั้น) ที่เปราะบาง ที่อาจหลุดหล่นลงมาเสียหาย ขณะถอดได้ ออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย

* สรุป * : ภาพที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความไม่เข้าใจให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ ในขั้นตอนการดำเนินการ โดย
ภาพที่พบเห็นจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า รูปปั้นแตก แต่จริงๆแล้วเศษแตกที่เห็นนั้นคือเศษของปูนที่ใช้
ครอบรูปปั้นเพื่อความปลอดภัย ไม่ให้เกิดความเสียหายขณะดำเนินการพิมพ์แบบรูปปั้น ซึ่งพอพิมพ์
แบบแล้วต้องกระเทาะปูนนั้นออกจากรูปปั้นเพื่อเอาแบบพิมพ์ออกมาเก็บรักษาไว้ ส่วนที่ฐานของรูป
พระเยซูนั้น ที่ดูเหมือนแตกก็คือส่วนที่ผู้ปั้น แบ่งปั้นเป็นส่วนๆ ตั้งแต่แรกที่จัดสร้าง แล้วนำขึ้นไป
ประกอบขึ้นเป็นรูปปั้นที่เราเห็นไม่ใช่เกิดจากการทำแตก

* * * * * เฮ้อ…..ค่อยโล่งใจหน่อย ที่ได้รู้ว่า "รูปปั้นอันเป็นที่รักและหวงแหนของเราชาวAC ได้อยู่ใน
การดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากผู้ชำนาญการแล้ว" * * * * *
โดยคุณ : OMAC105, AC#28559 - ICQ : 27269457 - [ 8 ส.ค. 2543 , 11:03:14 น. ]

ตอบ
thank you very much for your details. they are very very helpful. i am very appreciate that.

โดยคุณ : Red Eagle 112 - [ 8 ส.ค. 2543 , 11:32:30 น.]

ตอบ
ถ้าเป็นอย่างที่คุณ xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx AC#28559 บอกมาก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากนะครับที่รูปปั้นของเราอยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญ แต่ถึงอย่างไรผมก็ต้องขอตำหนิผู้บริหารโรงเรียนอยู่ดีที่ไม่ยอมให้ข่าวสารที่ถูกต้องออกมา ว่าอะไรคืออะไร
ควรจะต้องมีการติดประกาศว่า ใครคือผู้คุมงาน เป็นใครมาจากไหน สังกัดหน่วยงานใดของกรมศิลปากร อีกทั้งควรนำเสนอด้วยว่าขั้นตอนการดำเนินงานจะเป็นเช่นใดบ้าง
ผมหวังว่าสิ่งที่ AC#28559 พูดจะเป็นความจริงนะครับ
แต่ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อทั้ง 100 % คงต้องรอทางโรงเรียนประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เพราะผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากที่ทางโรงเรียนไม่ออกมาแสดงหลักฐานใด ๆ ให้เรารับทราบ ปล่อยให้พวกเราต้องออกมาหาคำตอบเพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักด้วยตนเอง
แต่สิ่งที่ผมได้มองเห็นก็คือความรักที่พวกเรามีต่อโรงเรียนของเรา
โดยคุณ : Trueman - [ 8 ส.ค. 2543 , 11:35:53 น.]

ตอบ
ผมมีข้อสงสัยบางอย่าง
1]ผมจำได้ว่า ac25899 เคย post ในเว็ปบอร์ดตัวที่ยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งความว่า เขาได้เห็น fax จากทางกรมศิลป์ยืนยันว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องรูปปั้น
2] แต่จากข้อความที่อ่านวันนี้ที่ ac25899 เขียนกลับกลายเป็น โรงเรียนจ้างเอกชน แล้วเอกชนไปจ้างคนที่ทำงานในกรมศิลป์อีกทอดหนึ่ง ดั้งนั้นก็หมายความว่ากรมศิลป์ไม่ได้เข้ามาดูแลให้อย่างเป็นทางการสิครับ
เพราะคำว่ากรมศิลป์ กับคนที่อยู่ทำงานในกรมศิลป์สำหรับผมถือว่าแตกต่างกันนะครับ การมาโดยหน้าที่กับการมาโดยส่วนตัวก็ต่างกันครับ
คนในกรมศิลป์มีเป็นพันเป็นหมื่น เหมือนกับกรมตำรวจ ก็มีตำรวจในกรมตำรวจจำนวนมาก
โดยคุณ : ac - [ 8 ส.ค. 2543 , 12:24:45 น.]

ตอบ
ตอบคุณ ac
เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมใบ fax ที่ผมเคยเห็นกันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจึงไม่ตรงกัน แต่อย่างน้อยในเวลานี้ผมก็รู้ว่า รูปปั้นได้อยู่ในความดูแลของผู้ชำนาญการเฉพาะด้านนี้ จึงทำให้ผมมั่นใจว่า รูปปั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว
โดยคุณ : AC#28559 - [ 8 ส.ค. 2543 , 12:40:55 น.]

ตอบ
พอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า ได้เห็นจากครูท่านใด หรือเห็นมาจากที่ใด (ผมไม่ได้ไม่เชื่อสิ่งที่พี่พูดนะครับ เพียงแต่อยากทราบเป็นข้อมูลเท่านั้น) เพื่อที่พวกเราจะได้สอบถามความเป็นมาได้เพิ่มขึ้น
โดยคุณ : ac - [ 8 ส.ค. 2543 , 12:51:37 น.]

ตอบ
ผมขอถามพี่อีกข้อนึงนะครับ ว่าพี่28559เป็นครูในโรงเรียนใช่หรือเปล่า ถ้าใช่พี่น่าจะเสนอให้ทางโรงเรียนนำเสนอข้อมูลแก่พวกเราอย่างเป็นทางการ
โดยคุณ : ac - [ 8 ส.ค. 2543 , 13:02:21 น.]

ตอบ
ตอบน้อง ac
ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
วันนั้นพี่เข้าไปติดต่อที่ห้องธุระการ ระหว่างที่รออยู่นั้น ก็มี Fax เข้ามาเรื่อง "กรมศิลป์ เสนอตัว จะเป็นผู้ดำเนินการกับรูปปั้นฯ" พี่เลยขออ่าน ก็ได้ความอย่างที่เคยบอกไปแล้วอ่ะครับ
แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มีการดำเนินการอย่างไร ไปไงมาไงถึงได้มีการว่าจ้าง อย่างที่เป็นอยู่ แต่พี่ก็คิดว่า มันไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะครับ อย่างน้อย ตอนนี้พี่ก็สบายใจแล้วครับ
โดยคุณ : AC#28559 - [ 8 ส.ค. 2543 , 13:29:12 น.]

ตอบ
แล้วตกลงว่าพี่28559เป็นครูอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าครับ พอดีผมลองตรวจดูเห็นว่าพี่ส่งข้อมูลผ่านมาจากทางระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนน่ะครับ
โดยคุณ : ac - [ 8 ส.ค. 2543 , 13:43:05 น.]

ตอบ
ตอบน้อง ac
ใช่แล้วครับ พี่เป็นครูอยู่ครับ
โดยคุณ : AC#28559 - [ 8 ส.ค. 2543 , 13:47:52 น.]

ตอบ
คับอยากรู้มากเลยว่าตกลงเป็นอย่างไรวันนี้จะเข้าไปดูใหนกับตาคับ
โดยคุณ : AtOm110 - [ 8 ส.ค. 2543 , 14:47:47 น.]

ตอบ
ขอเรียกพี่แล้วกันนะครับ พี่ 28559 พี่อยู่รุ่น 105 ใช่มั้ยครับ

งั้นพี่ รู้จัก พี่ชุม กับ พี่ไต๋ เปล่าครับ
โดยคุณ : Red Eagle 112 - [ 8 ส.ค. 2543 , 16:14:45 น.]

ตอบ
ขอบคุณมากที่ให้ความกระจ่างครับ แต่ผมก็ขอยังไม่เชื่อสนิทใจจนกว่าจะได้เห็นของที่ถูกเก็บรักษาอยู่กับตา และถ้ามันสมบูรณ์ดีผมถึงจะเชื่อครับ พี่ๆสภานักเรียนครับ ถ้าไม่เกินความสามารถก็ช่วยหาหลักฐานมายืนยันให้นักเรียนทุกๆคนสบายใจนะครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : acac - [ 8 ส.ค. 2543 , 16:41:54 น.]

ตอบ
ขอบคุณ xxxxxxxxCensor ครับxxxxxxมากครับ
หลายคนสงสัย จะเฉลยให้
ก้อคนที่ นำสวดมนต์เช้า-เย็นไงคับ
โดยคุณ : Insulae - [ 8 ส.ค. 2543 , 17:53:05 น.]

ตอบ
ม.รู้ เบอร์ E-mailของบ.คนไหนบ้าง มีของบ.เฟรินมั้ย?
โดยคุณ : กาขาว - [ 8 ส.ค. 2543 , 19:20:24 น.]

ตอบ
ไม่ทราบว่าพี่ xxxxxxxxCensor ครับxxxxxxสอนวิชาอะไรอยู่ครับ
โดยคุณ : ac - [ 8 ส.ค. 2543 , 21:28:35 น.]

ตอบ
แนะแนวไง
โดยคุณ : ToM - [ 8 ส.ค. 2543 , 21:36:05 น.]

ตอบ
ผมช่วยตอบให้ xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx สอน แนะแนว
โดยคุณ : Red Eagle 114 - [ 8 ส.ค. 2543 , 21:36:28 น.]

ตอบ
ค่อยโล่งอกหน่อย ขอบคุณคับมาสเตอร์
โดยคุณ : The Counter Strike - [ 8 ส.ค. 2543 , 21:48:56 น.]

ตอบ
จิงๆๆก้ดีนะครับ มี xxxxxxxxCensor ครับxxxxxxที่เป็น OMAC ที่ยังเป็นรุ่นๆๆใกล้กันคอยเป็นหูเป็นตาให้


โดยคุณ : AtOm110 - [ 9 ส.ค. 2543 , 9:14:47 น.]

ตอบ
ได้ยินแล้วโล่งใจ ขอบคุณมาสเตอร์ xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx มากนะคร้าบ ที่ไขความกระจ่าง
โดยคุณ : ม้าลาย10000% - [ 9 ส.ค. 2543 , 20:19:36 น.]

ตอบ
Thanks for anything.
ผมมาอยู่ไกลมาก ไม่ได้รับข่างสารเลย
ถ้ามีข่าวสารก็ช่วยส่งมาบอกกล่าวกันมั้งนะครับ
ขอบคุณ ม. xxxxxxxxCensor ครับxxxxxxเป็นอย่างสูงที่ช่วยกรุณาดูโรงเรียนให้แทน OMAC ทุกคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปดูที่ AC อีก
โดยคุณ : ac#32919 - [ 9 ส.ค. 2543 , 21:49:45 น.]

ตอบ
ขอบคุณมากกกกครับที่ให้ความกระจ่าง
ผมก็หลงเข้าใจผิดอยู่ตั้งหลายวัน
โดยคุณ : ac#37911 - [ 10 ส.ค. 2543 , 0:23:19 น.]

ตอบ
ถ้าหาก xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx แย่นะครับ .. ความจริงที่พี่ไม่รู้ยังมีอีกเยอะครับ อย่า xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx .. อ่านใน หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสวันที่ 10 สิงหาคม หัวข้อจุดประกาย "พระเจ้าองค์นี้ของใคร"
โดยคุณ : OMAc 110 - [ 10 ส.ค. 2543 , 15:49:07 น.]

ตอบ
ขอบคุณมากครับ ม. xxxxxxxxCensor ครับxxxxxx
โดยคุณ : x - [ 10 ส.ค. 2543 , 16:14:26 น.]

ตอบ
ถึง OMAC110
คุณไม่ควรไปกล่าวโทษพี่เขาอย่างนั้นนะครับ เพราะผมทราบมาว่าครูส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะได้รับข้อมูลไม่มากนัก ส่วนตัวพี่เขา ผมเป็นรุ่นน้องเขาไม่กี่ปีหรอกครับและผมก็จำหน้าพี่เขาได้ด้วย (เขาก็จำหน้าผมได้ แต่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใคร เพราะผมใช้นามแฝงในกระทู้นี้เป็น 'ac') ผมรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ผมเคยเห็นหน้าเขาตั้งแต่สมัยเรียนประถม จนพี่เขาจบไป
ผมคิดว่าพี่เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีน่ะครับ

ส่วนพี่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับ พวกเราก็เลือด ac รัก ac กันทุกคน ผมเข้าใจดีว่าครูในโรงเรียนตกอยู่ในสภาพเช่นไร ครูส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องเลย ขนาดตอนที่รูปปั้นแตกไปแล้ว แทบไม่มีครูรู้เรื่องเลย พวกเราที่เล่นเน็ตยังจะรู้ก่อนเสียอีก พี่ควรสอบถามจากครูอาวุโสดูนะครับ ผมทราบว่ามีบางท่านที่พอจะทราบเรื่อง พี่ค่อย ๆ ลองคิดครับว่าควรถามใคร ใครที่น่าเคารพและมีความเป็นอัสสัมชัญอยู่ในตัว
โดยคุณ : ac - [ 10 ส.ค. 2543 , 23:41:39 น.]