ภาพที่ 20010407

ชื่อภาพ: กลับบ้าน

ผู้ถ่าย: ไม่ทราบชื่อ

แวะมาดู คน