ระลึกถึงบราเดอร์ ฟ. ฮีแลร์

ผมได้มีโอกาสแวะไปโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และได้แวะไปที่สุสานของท่านบราเดอร์ คณะเซนต์คาเบรียล จึงได้เก็บภาพหลุมศพของท่านบราเดอร์ ฮีแลร์มาฝาก มีทั้งหมด 2 รูป (click to enlarge)

.


หนังสือแจกงานศพบราเดอร์

Download ( .zip ) 1,639 KB

ภายในหนังสือประกอบด้วยประวัติของท่าน, ตัวอย่างวรรณกรรม, และรูปภาพพิธีบางส่วน โดยฉบับจริงจะเป็นกระดาษอาบมัน ขนาดเล็กกว่ากระดาษ A4 เล็กน้อย

 

ตัวอย่างปกหน้า

รายละเอียดหน้าต่าง ๆ << 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 >>